imu-uri levensstroom

"Training, coaching en begeleiding naar Welzijn en Evenwicht"

"Training, coaching en begeleiding naar Welzijn en Evenwicht"

 Sofrologie 

Wat is Sofrologie:

De term "Sofrologie" is afgeleid van de Griekse stamwoorden:

Sofrologie is ontwikkeld door Professor Alfonso Caycedo (1932-2017). Hij was arts, wetenschapper en neuropsychiater.

Professor Caycedo heeft er zijn levenswerk van gemaakt om een methode te ontwikkelen die evenwicht schept in het algehele welzijn (lichaam/geest) van de mens, op een zachte en veilige manier, om zo onze persoonlijke mogelijkheden optimaal te benutten.

Sofrologie is een oefen-methode, een training van lichaam en geest die gebruik maakt van ontspannings-, activerings-, ademhalingstechnieken en speciefieke technieken waarbij de “BELEVING” centraal staat in plaats van de gedachte.

Prof. Caycedo heeft de methode ontwikkeld door de krachten van het westen en het oosten samen te brengen. Hij versmelt hierin de wetenschap en de beleefde ervaring als een prachtig en compleet geheel. Deze versmelting zorgde voor prachtige resultaten in vooruitgang bij zijn patienten en doet dat nog steeds.

Tot op heden wordt zijn levenswerk verder gezet door zijn dochter, Nathalia Caycedo (neuropsychiater), en verder geleefd en aangeboden door opgeleide Caycediaanse Sofrologen.


Waarom met Sofrologie

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar voor mij heeft Sofrologie toch net dat ietjes extra...

Sofrologie werkt sterk in op "POSITIEVE SOMATISATIE", dat waar onbalans is ontstaan, weer in evenwicht brengen.

“Elke positieve actie (gedachte, gevoel, handeling), heeft een positieve invloed op ons totale organisme”.

Door enerzijds diepe ontspanning toe te laten tijdens de oefeningen en anderzijds onze vitale levenskracht aan te boren, komen beide polen weer in evenwicht. Beide polen, positief en negatief (dualiteit), zijn aanwezig in gans het bestaan, ook in ons als mens. Als het gewicht van het ene of het andere te veel doorweegt, kan er onbalans ontstaan. Dat kunnen we gaan herstellen door onze focus te verplaatsen.

Vb. Door tijdens de oefeningen onze focus te verplaatsen naar dat wat aangenaam is, dat waar we nood aan hebben, groeit die positieve kracht en gaat de energie weer stromen, zonder dat we iets onderdrukken.

We ontladen ons van stress en spanningen op het ritme van de ademhaling en integreren al het deugddoende wat tot herstel leidt. Sofrologie voert ons op een veilige manier naar diepere lagen van ons bewustzijn zodat we onze oude patronen kunnen vervangen door nieuwe programma's die aansluiten bij een gezond en evenwichtig zelf.

Dat geeft ons de mogelijkheid om zelf de touwtjes weer in handen te nemen in ons leven. .

Via ons lichaam, geest en gevoelens verruimen we ons zelfbewustzijn en (her)ont-dekken we onze eigenwaarden, zodat we weer kunnen luisteren en handelen naar onze innerlijke natuur…

En van daaruit groeit de rest geleidelijk aan vanzelf…

Met de stroom van ons leven mee ...


Imu-uri
Meeuwenlaan 7
9150 Bazel
Tel.:+32 498 33 02 22
info@imu-uri.be

Copyright © 2024

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.